Formular de contact


Formular depunere petiție


 

Date de contact


Adresă: Str. Regiment 11 Siret nr. 46-A, cod poștal 800302, mun. Galaţi
Tel: 0236-411405; 0239-413162
Fax: 0239.650.108
E-mail: ajpis.galati@mmanpis.ro

 

 

Program de funcționare și relații cu publicul


Luni 08:00 – 16:30
Marti 08:00 – 16:30
Miercuri 08:00 – 18:30
Joi 08:00 – 16:30
Vineri 08:00 – 14:00

 

Program de audienţe Director Executiv


Luni 10:00 – 12:00
Miercuri 12:00 – 14:00
Joi 10:00 – 12:00

 

PETIȚII

Definiţia petiţiei:

Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petiţiile pot fi depuse direct la sediul AJPIS Galati sau pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail (ajpis.galati@mmanpis.ro) .

ANUNŢ

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

 

Persoana desemnata sa se ocupe de relatiile cu presa/mass media: Popa Eliza – Şef serviciu Compartiment Beneficii de asistenţă socială, Programe de servicii sociale, Incluziune socială, Egalitate de şanse, telefon: 0236411405, 0236413162, e-mail: ajpis.galati@mmanpis.ro sau popa.eliza@mmanpis.ro 

 

Localizare