Buget pe surse financiare

 


Situația plăților (execuția bugetară)


Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

2019 

2018

2017