Drepturi persoane cu handicap

Eliberare adeverinta – solicitare sume neincasate de catre persoana cu handicap decedata:


Cerere unica ajutor social, alocatie pentru sustinerea familiei, ajutor incalzire


Alocație de stat


Indemnizație creștere copil / stimulent


Alocație de plasament


Încălzire


Altele