Anunt concurs recrutare functie publica de executie din 15.06.2023

Anunt suspendare ocupare prin concurs sau examen a posturilor vacante

Anunt concurs de recrutare functie publica de executie din 15.06.2023 

Anexa 1 FORMULAR DE INSCRIERE

Anexa 2 Adeverinta

Anexa 3 MODEL Declaratie pe propria raspundere nu am cazier