Contact

 

Formular de contact


  Formular depunere petiție


    

   Date de contact


   Adresă: Str. Regiment 11 Siret nr. 46-A, cod poștal 800302, mun. Galaţi
   Tel: 0236-411405; 0236-413162;
   Fax: 0239.650.108
   E-mail: ajpis.galati@mmanpis.ro

    

   Operator 1 – 0742224120 – Juridic / Legea nr.130/2020 pentru completarea art.5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice

   Operator 2 – 0742221801 – Beneficii de Asistență Socială (Alocația de plasament, HIV, alocația de stat acordată tinerilor peste 18 ani, venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei, Indemnizatii TBC)

   Operator 3 – 0742211893 – Alocația de stat pentru copii / Transferuri CNP

   Operator 4 – 0742219535 – Formulare Europene

   Operator 5 – 0742218239 – Indemnizatie crestere copil/ Stimulent Insertie

   Operator 6 – 0786588230 – Indemnizatie persoane cu dizabilități

   Operator 7 – 0742217493 – Beneficii de Asistență Socială – punct de lucru Tecuci

   Operator 8 – 0742214936 – Inspecție socială / servicii sociale

    

   Program de funcționare și relații cu publicul


   Luni 08:30 – 13:00
   Marti 08:30 – 13:00
   Miercuri 08:30 – 13:00
   Joi 08:30 – 13:00

    

   Program de audienţe Director Executiv


   Luni 10:00 – 12:00
   Miercuri 12:00 – 14:00
   Joi 10:00 – 12:00

    

   PETIȚII

   Definiţia petiţiei:

   Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

   Petiţiile pot fi depuse direct la sediul AJPIS Galati sau pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail (ajpis.galati@mmanpis.ro) .

   ANUNŢ

   Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

   De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

    

   Persoana desemnata sa se ocupe de relatiile cu presa/mass media: Popa Eliza – Şef serviciu Compartiment Beneficii de asistenţă socială, Programe de servicii sociale, Incluziune socială, Egalitate de şanse, telefon: 0236411405, 0236413162, e-mail: ajpis.galati@mmanpis.ro sau popa.eliza@mmanpis.ro 

    

   Localizare