Legislație

SISTEMUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 (*actualizată*) privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (actualizată până la data de 1 iulie 2016*)

Ordin nr. 1313/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale;

Legea nr.292/2011 Legea asistenţei sociale

Hotararea de guvern Nr. 522 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

Ordonanta Nr. 129 din 31.08.2000 *** Republicată; privind formarea profesională a adulţilor