Conducerea instituției

Avram Razvan Corneliu

DIRECTOR EXECUTIV

Popa Eliza

Şef serviciu Compartiment Beneficii de asistenţă socială, Programe de servicii sociale, Incluziune socială, Egalitate de şanse

 

Ralea Niculina Olimpia

Şef serviciu Compartiment Inspecţie socială