Integritate institutionala

Raport anual privind transparenta decizionala 2022

DECIZIE CONSTITUIRE COMISIE PARITARA Nr.26 din 25.05.2022

Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2022

Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2021

Raport conform Legii 251 din 2004 pentru anul 2022 (bunuri primite cu titlu gratuit)

Raport cf Legii 251 din 2004 pentru anul 2021 (bunuri primitre cu titlu gratuit)

Raport cf Legii 251 din 2004 pentru anul 2020 (bunuri primite cu titlu gratuit)

Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2020

Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2019

Raport cf Legii 251 din 2004 pentru anul 2019 (bunuri primite cu titlu gratuit)

Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2018

Cod etica si conduita pentru personalul din cadrul AJPIS Galati

Cod Administrativ

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

  • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
  • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații AJPIS Galati.

Date de contact: Ion Ecaterina, tel: 026 411405 int.120, e-mail: ion.ecaterina@mmanpis.ro

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.