Formare profesională

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala GALATI

Presedinte comisie: – AVRAM RAZVAN – CORNELIU

Presedinte supleant: DEFTA ANICUTA

Membri Comisiei de Autorizare Galati:

                               – COSTEA SELENA–  Inspectoratul Scolar Judetean GALATI

                                 – NICULA MARIUS – DANIEL –  Agentia Judeteana  de Ocupare  a Fortei de Munca Galati

                                 – GARNEATA ROMICA –Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA

Membri supleanti:

                          MOZA AURA – OTILIA –  Inspectoratul Scolar Judetean GALATI

                           HANTATUC CARMEN –  Agentia Judeteana  de Ocupare  a Fortei de Munca Galati

                              – ONICA DANUT –Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA

Secretariat tehnic:  – MANAILA LILIANA

Date de contact

Adresa: Galati,  Str.Regiment 11 Siret nr.46A, Cod:800302

Tel./fax: 0236/411405; 0239/650108

E-mail: ajpis.galati@mmanpis.ro

E-mail ST: manaila.liliana@mmanpis.ro

Cont virare taxa autorizare 2017: RO26TREZ3065032XXX010164

CUI AJPIS Galati: 24726117

Anunt selectie specialisti 2023

Anunt confirmare activitate 2023

Anunt selectie specialisti 2022

Anunt confirmare activitate 2022

Cerere inscriere sau mentintinere in lista de specialisti 2022

INSTRUCTIUNEA Nr.4 din 25.01.2018– Selectie evaluatori de furnizori si programede formare ptofesionala

 

Legislatie formare profesionala pentru adulti

Lista-Standardelor-arhivate-incepand-cu-01.01.2024

Lista-Standardelor-arhivate-incepand-cu-01.09.2023

ORDIN Nr.1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii de autorizare a furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe in sistem on-line

instructiunea MMJS nr.10 din 21.06.2018

instructiunea MMJS nr.9 din 18.06.2018

instructiunea MMJS nr.8 din 15.06.2018

instructiunea MMJS nr.7 din 14.06.2018

instructiunea MMJS nr.5 din 25.01.2018

instructiunea MMJS nr.4 din 25.01.2018

Instructiunea MMJS nr. 3 din 23.10.2017

Contract antrepriza pentru servicii intelectuale

OG Nr.129/2000 republicata privind formarea profesională a adulţilor;

Hotararea Guvernului Nr.522/2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor;

Ordinul comun nr. 353/2003 al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi nr. 5.202/2003 al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul comun nr. 501/2003 al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi nr. 5.253/2003 al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, alte acte normative subsecvente;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 96/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale

ORDIN 166/2017 privind stabilirea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare

Ordinul comun nr. 1832/856 din 2011 al Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi Preşedintelui Institutului Naţional de Stratistică privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), cu modificările şi completările ulterioare. OBLIGATORIU PENTRU OCUPAŢII;

HG nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România- nivel de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor- ISCO 08, republicată;

HG-Clasificare-Ocupatii_MMFPSPV

Ordinul comun nr. 35/3112 din 2004 al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare. OBLIGATORIU PENTRU CALIFICĂRI.

HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;

Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale – MO nr.903/2004;

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 59/3175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale – MO nr.128/2004;

ORDIN 3973 din 28 iulie 2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor.

 

  • PENTRU ORICE ALTE  DATE  ŞI  INFORMAŢII  SUPLIMENTARE IN DOMENIU, ACCESATI SITE-urile:

–   www.mmuncii.ro  –  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
–   www.anc.edu.ro   –  Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC) (pentru Standarde ocupaționale)


La Secretariatul Tehnic al CAJ Galati nu sunt inregistrati furnizori de formare profesionala transfrontalieri si nici furnizori de formare profesionala neautorizati.

Registrul furnizorilor de formare profesionala neautorizati 2022

Registrul furnizorilor de formare neautorizati la 31.10.2021

Registrul furnizorilor de formare profesionala transfrontalieri 2022

Registrul furnizorilor de formare transfrontalieri la 31.10.2021

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti la 30.04.2023

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti 31.05.2023

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti la 31.08.2023

Registru Furnizori Formare Profesionala la 31.12.2022

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti 2021

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti 2020

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti 2019

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti 2018

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti 2017

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti 2016

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti 2015

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti 2014

Registru Furnizori Formare Profesionala pentru Adulti 2013