Strategia națională anticorupție

Raport legea 52 din 2003 transparenta decizionala

HG 1269 din 2021 SNA

Declaratie asumare agenda integritate 2022

Declaratie director executiv (AJPIS Galați)

HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016

privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public